پیتزا دکتر کالری

Cooking is art

Eat better, Feel better

برگر دکتر کالری

Fit Food

a lot more &

منو ناهار

DR.CALORIE

شعبه 2 (مشتاق)

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، ابتدای بلوار لاله غربی
تلفن گویا: 31123 – 031 (داخلی 2)
همه روزه از 12 ظهر تا 12 شب
گوگل مپ آیکون
مسیریابی با ویز

شعبه ۱ (مرداویج)

اصفهان، مرداویج، خیابان کارگر، مجتمع تجاری راویس
تلفن گویا: 31123 – 031 (داخلی 1)
همه روزه از 12 ظهر تا 11:45 شب
گوگل مپ آیکون
مسیریابی با ویز