مشتری گرامی،

این فرم نظرسنجی به منظور شناسایی دقیق خواسته‌ها و دستیبایی به میزان رضایت شما آماده گردیده است. خواهشمندیم با تکمیل دقیق این پرسشنامه ما را در ارائه محصول و خدمات بهتر یاری فرمایید. نظرات و پیشنهادات شما می‌تواند نقاط ضعف ما را مشخص و به ما در جهت رفع نواقص احتمالی یاری رساند.

با آرزوی بهترین‌ها برای شما

  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)
  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)
  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)
  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)

  میزان رضایت از نحوه برخورد پرسنل

  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)
  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)
  بد (۱)ضعیف (۲)متوسط (۳)خوب (۴)عالی (۵)