شعبه 2 (مشتاق)

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، ابتدای بلوار لاله غربی

تلفن گویا: 31123 (داخلی 2)

ساعت کاری: همه روزه از 12 ظهر تا 12 شب

شعبه 1 (مرداویج)

اصفهان، مرداویج، خیابان کارگر، مجتمع تجاری راویس

تلفن گویا: 31123 (داخلی 1)

ساعت کاری: همه روزه از 12 ظهر تا 11:45 شب