شعبه یک

مرداویج

اصفهان، مرداویج، خیابان کارگر مجتمع تجاری راویس

تلفن گویا: 31123 – 031 (داخلی 1)

همه روزه از 12 ظهر تا 11:45 شب

شعبه ۲

مشتاق

اصفهان، خیابان مشتاق دوم، ابتدای بلوار لاله غربی

تلفن گویا: 31123 – 031 (داخلی 2)

همه روزه از 12 ظهر تا 12 شب