کته فیله زعفرانی

62,000 T

  • فیله رول زعفرانی
  • کته برنج شمالی
  • گوجه
  • فلفل
  • ترشی
  • سالاد
کته فیله زعفرانی